Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ – 1.zošit Orbis

3,60

Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ – 1.zošit Orbis

Katalógové číslo: Daffer-181084 Kategórie:

Popis

Zošit Písanie a slohová výchova obsahuje rôzne druhy úloh, ktoré napomáhajú osvojeniu si základov písanej reči a poskytujú elementárne vedomosti z lexikológie, morfológie, syntaxi a štylistiky. • slúži na osvojenie si základných pravidiel pravopisu a písania • úlohy sú orientované na prácu s textom, čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby, pričom sa kladie dôraz aj na medzipredmetové vzťahy • odporúčaný Ministerstvom školstva

Back to Top
Facebook