Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ – 2.zošit Orbis

3,60

Písanie a slohová výchova v 2.ročníku ZŠ – 2.zošit Orbis

Katalógové číslo: Daffer-181085 Kategórie:

Popis

Zošit Písanie a slohová výchova obsahuje rôzne druhy úloh, ktoré napomáhajú osvojeniu si základov písanej reči a poskytujú elementárne vedomosti z lexikológie, morfológie, syntaxi a štylistiky. Tento zošit slúži na osvojenie si základných pravidiel pravopisu a písania. Úlohy sú orientované predovšetkým na prácu s textom, čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby, pričom sa kladie dôraz aj na medzipredmetové vzťahy. Táto didaktická pomôcka je odporúčaná Ministerstvom školstva.

Back to Top
Facebook